Olaszország Dolomitok, Cristallo, Rozes
2015. augusztus

$file $file $file $file
$file $file